Povídky

 

Nic co je zde napsané neberte vážně!!!!

Co je v "uvozovkách" povídám já, co je žlutě v novych zeleně je děj a co je bez jiného označení, je řeč jiných osob.

První pohádka

 Druhá pohádka

Třetí pohádka

Čtvrtá pohádka

Pátá pohádka

Šestá pohádka

Sedmá pohádka

Osmá pohádka

Devátá pohádka

Desátá pohádka

Jedenáctá pohádka

Dvanáctá pohádka

Třináctá pohádka

Čtrnáctá pohádka

Patnáctá pohádka

Šestnáctá pohádka

Sedmnáctá pohádka

Osmnáctá pohádka

Devatenáctá pohádka

Dvacátá pohádka

Dvacátáprvní pohádka

Dvaadvacátá pohádka

Třiadvacátá pohádka

Čtyřiadvacátá pohádka

Pětadvacátá pohádka

Šestadvacátá pohádka

 

 

 

Pár ilustrací ze staré knížky

 

 zpět